Skip Navigation Links
נושאים נוספים
Expand <div class='abc' width='100%' height='100%' style='padding-left: 3px;padding-right: 3px;'>נושאים נוספים</div>
אמבטיה
תיקון אמבטיה
חיפוי אמבטיה
הלבשת אמבטיה
ציפוי אמבטיה
חידוש אמבטיה

חידוש אמבטיה – ישן כחדש

 
renewbef.jpg
לפני
renewaft.jpg
אחרי
שיפוצים בבית כרוכים בהוצאה כספית לא קטנה. במקרים רבים נעה ההוצאה על שיפוצים סביב כמה עשרות אלפי שקלים. ואולם ישנם מקרים שבהם ניתן לחסוך לא מעט כספים. אחת הדרכים הללו הינה חידוש אמבטיה. משמעות העניין איננה החלפת האמבטיה, אלא ציפוי מחדש, וביצוע פעולות נוספות המביאות את האמבטיה למצב שבו היא נראית כחדשה.

מתי מבצעים חידוש אמבטיה?

חדר האמבטיה הינו אחד החדרים שבהם קיים הצורך הגדול ביותר בשיפוצים. הלחות הבלתי פוסקת כתוצאה מהמקלחות, יחד עם החום, גורמים לבלאי מואץ בחדר האמבטיה כולו ובאמבטיה בפרט.

בחלק ניכר מהמקרים נדרשים תיקונים של מערכת האינסטלציה כחלק מהשיפוצים. במקרים כאלה יש צורך לעיתים קרובות להסיר את האמבטיה. חידוש אמבטיה במקרה כזה הוא בעייתי. כמו כן, אם כחלק מהשיפוצים מעוניינים בעלי הבית לבצע שינויים בחדר האמבטיה הכוללים גם את הזזת האמבט ממקום למקום, התוצאה דומה.

אבל יש לא מעט מקרים שבהם מעוניינים בעלי הבית בהרגשה של שינוי ושל ניקיון, בלא צורך ממשי בטיפול במערכת האינסטלציה. במקרים כאלה, חידוש אמבטיה לא רק שהוא אפשרי, אלא שהוא אפילו מומלץ. חידוש האמבטיה חוסך ממון רב.

ישנו מצב נוסף שבו נדרש חידוש אמבטיה. חידוש כזה נדרש כאשר אמבטיות ישנות מגיעות למצב שבו ציפוי האמבטיה התקלף, וחושף את האמבטיה ואת המתקלחים בתוכה לסיכונים רבים: הראשון הינו סיכון לאמבטיה עצמה, שכן ציפוי האמבטיה נועד לא רק למטרת יופי, אלא גם לשמור על האמבטיה לאורך זמן. כיון שנכון להיום יש עדיין אמבטיות העשויות מפח, הסרת ההגנה על האמבט מקצר באורח משמעותי את אורך חיי האמבטיה. הסיכון השני הוא למתקלחים בתוך האמבט. החומר המגן על האמבט הוא חומר שניתן לניקוי וחיטוי בקלות. ואולם משהוסר החומר הזה, רחצה באמבט מהווה במפורש סיכון בריאותי.

תוצאות של חידוש אמבטיה:

לאחר חידוש האמבטיה, חדר האמבטיה כולו נראה כחדש. אם בוצע חידוש אמבטיה באמצעות תיקונים מקומיים של כתמים שונים, מגיעים לרמה טובה של מראה ומרקם של חומר. ישנה שיטת עובדה נוספת, שבה מלבישים אמבטיה חדשה על האמבטיה הישנה. שתי השיטות איכותיות ונותנות אפקט מיידי ואיכותי.